◎ 译 名:Royal Nirvana
◎ 片 名:鹤唳华亭
◎ 年 代:2019
◎ 产 地:中国大陆
◎ 类 别:爱情 / 古装
◎ 语 言:汉语普通话
◎ 上映日期:2019-11-12(中国大陆)
◎ IMDb评星:★★★★★★★✦☆☆
◎ IMDb评分:7.3/10 from 133 users
◎ IMDb链接:https://www.imdb.com/title/tt11252906/
◎ 豆瓣评星:★★★✦☆
◎ 豆瓣评分:7.1/10 from 86,673 users
◎ 豆瓣链接:https://movie.douban.com/subject/27114834/
◎ 单集片长:42分钟
◎ 集 数:60
◎ 导 演:杨文军 / Wenjun Yang
曹振宇 / Zhengyu Cao
◎ 演 员:罗晋 / Jin Luo | 饰 萧定权
李一桐 / Yitong Li | 饰 顾阿宝/陆文昔
黄志忠 / Zhizhong Huang | 饰 萧睿鉴
张志坚 / Zhijian Zhang | 饰 李柏舟
苗圃 / Pu Miao | 饰 赵贵妃
金瀚 / Han Jin | 饰 萧定棠
郑业成 / Yecheng Zheng | 饰 顾逢恩
程小蒙 / Xiaomeng Cheng | 饰 张念之
王劲松 / Jinsong Wang | 饰 卢世瑜
郝蕾 / Lei Hao | 饰 张尚服
刘德凯 / De-kai Liu | 饰 顾思林
王媛可 / Yuanke Wang | 饰 顾思卿
辛鹏 / Peng Xin | 饰 萧定楷
董春辉 / Chunhui Dong | 饰 张绍筠
鲍大志 / Dazhi Bao | 饰 张陆正
王建国 / Jianguo Wang | 饰 王慎
冯波 / Bo Feng | 饰 姜尚宫
王雨 / Yu Wang | 饰 许昌年
邱心志 / Hsin-chih Chiu | 饰 陆英
谭希和 / Xihe Tan | 饰 陈谨
郭鹏 / Peng Guo | 饰 李重夔
夏楠 / Nan Xia | 饰 蔻珠
景岗山 / Gangshan Jing | 饰 李明安
陆妍淇 / Yanqi Lu | 饰 齐王妃
刘海蓝 / Hailan Liu | 饰 夕香
王瑞子 / Ruizi Wang | 饰 吴内人
刘怡潼 / Yitong Liu | 饰 陆文普
吴玉芳 / Yufang Wu | 饰 卢夫人
王蔚 / Wei Wang | 饰 李夫人
刘挺 / Ting Liu | 饰 游鸣将军
虞汇源 / Huiyuan Yu | 饰 王美人
郑伟 / Wei Zheng | 饰 17岁萧定权
赵圆瑗 / Yuanyuan Zhao | 饰 宋贵人
沈保平 / Baoping Shen | 饰 老僧
黄诗棋 / Yumi Wong | 饰 张颂之
唐昕 / Xin Tang | 饰 周良娣
张子琪 / Ziqi Zhang | 饰 谢良娣
郭九龙 / Jiulong Guo | 饰 赵叟
谭建昌 / Jianchang Tan | 饰 杜蘅
赵雷棋 / Leiqi Zhao | 饰 吕瀚
李庆誉 / Qingyu Li | 饰 6岁陆文晋
丁柳雁 / Liuyan Ding | 饰 孙内人
张金元 / Jinyuan Zhang | 饰 何道然
董子武 / Ziwu Dong | 饰 萧时垕
王继世 / Jishi Wang | 饰 赵壅
胡健 / Jian Hu | 饰 陈九思
张兴泽 / Xingze Zhang | 饰 何士钊
邱云鹤 / Yunhe Qiu | 饰 张公宣
刘屹宸 / Yichen Liu | 饰 杨盛
乔诗语 / Shiyu Qiao | 配 齐王妃
萧李臻瑱 / Zhenzhen Xiaoli | 饰 阿琛
王凯 / Kai Wang | 配 萧定棠
宣晓鸣 / Xiaoming Xuan | 配 顾思林
卢力峰 / Lifeng Lu | 配 陆文普
马晨焱 / Chenyan Ma | 饰 六皇子萧定梁
青琳昊 / Linhao Qing
徐杨 / Yang Xu
张世宏 / Shihong Zhang | 饰 孔尚法
贺文潇 / Wenxiao He | 配 夕香 / 张颂之
郭政建 / Zhengjian Guo | 配 萧时垕
◎ 编 剧:雪满梁园 / Snowman
◎ 制 片:谢颖 / Ying Xie
黎直前 / Zhiqian Li
刘晓东 / Xiaodong Liu
陆国强 / Guoqiang Lu
◎ 音 乐:阿鲲 / Roc Chen
谭旋 / Xuan Tan
周深 / Shen Zhou
萨顶顶 / Dingding Sa
金志文 / Zhiwen Jin
◎ 摄 影:甘运全 / Yun-Quan Gan
◎ 剪 辑:祁梓益 / Ziyi Qi
◎ 美 术:陈浩忠 / Haozhong Chen
◎ 服 装:张叔平 / William Chang
◎ 副  导  演:边江 / Jiang Bian
谢律 / Lü Xie
◎ 视觉特效:李昭桦 / Charles Lee
◎ 动作特技:孟振

◎ 简 介:

皇太子萧定权少年丧母丧妹不与父亲亲近,早年的经历让他对亲情极度渴望,总是想竭力留住身边仅有的亲人。对于父亲,萧定权又敬爱又畏惧,既期望获得父亲的肯定,又害怕面对希望落空时的窘境。而齐王及其岳父中书令李柏舟屡屡制造祸端,不但迫害了萧定权身边仅有的珍视之人,还令萧定权与父亲间的隔阂日渐加深。太子老师卢世瑜曾希望清流陆英接替自己成为太子坚实后盾,没想到阴差阳错让陆英之女陆文昔与太子偶遇相知,进而暗许终身。亲近之人相继被害后,深受卢世瑜儒家思想熏陶的萧定权,坚定地以家国天下的君子准则和小人阴谋做斗争。而陆文昔在父兄遭难后化身东府女官默默守护在萧定权身边,先后帮助他解决了军马案、童谣案,最终使父兄的冤屈得以昭雪,奸佞巨蠹得以伏法。萧定权和陆文昔也在互相配合间情感不断加深。两个小怯而大勇的人不畏艰险不畏牺牲,为了社稷的安宁相持相伴。

◎ 获奖情况:

第26届上海电视节白玉兰奖 (2020)
电视连续剧 最佳摄影(提名)
电视连续剧 最佳美术(提名)

字幕下载

影视下载

发表评论

登录... 后才能评论